Logo IKB Leasing Gruppe IKB Leasing SRL
IKB Leasing Finance IFN SA

IKB Leasing SRL
IKB Leasing Finance IFN SA
010626 Bucuresti
Telefon: 0040 21-308 73 00
Fax: 0040 21-308 73 90
E-Mail:

Protectia datelor


IKB Leasing GmbH (denumită în cele ce urmează „IKB Leasing“ sau „noi“) acordă o importanţă ridicată securităţii datelor dumneavoastră şi respectării prevederilor legale în materia protecţiei datelor. Înregistrarea, prelucrarea şi utilizarea datelor personale în cadrul administrării paginilor noastre de internet se realizează exclusiv conform standardelor Uniunii Europene în materia protecţiei datelor şi în conformitate cu reglementările legilor germane aplicabile în materia protecţiei datelor.

Pentru protecţia datelor dumneavoastră personale utilizăm măsuri de securitate atât tehnice, cât şi organizatorice. Pentru personalul nostru sunt aplicabile obligaţiile de confidenţialitate speciale valabile în mod obişnuit pentru instituţiile de credit. Măsurile tehnice de siguranţă adoptate sunt adaptate în mod curent, în funcţie de progresul tehnologic. Prin intermediul prezentei declaraţii cu privire la protecţia datelor vă informăm în legătură cu datele personale pe care le colectăm în cadrul utilizării de către dumneavoastră a paginilor de internet www.ikb-leasing.ro (denumită în cele ce urmează „pagina de internet“), la ponderea în care se realizează această colectare, precum şi la scopul în care sunt folosite datele. Puteţi accesa aceste informaţii în orice moment la pagina noastră de internet la adresa http://www.ikb-leasing.ro/cms/ro/romania/common_ro/data_protection_statement.jsp.

Structura competentă/date de contact ale responsabilului pentru protecţia datelor

Calitatea de structură competentă în sensul legilor privind protecţia datelor este deţinută de către:

IKB Leasing GmbH
Gertrudenstraße 2
20095 Hamburg

În măsura în care aveţi întrebări sau sugestii cu privire la protecţia datelor, puteţi contacta cu plăcere şi prin e-mail pe responsabilul nostru pentru protecţia şi securitatea datelor, Jörn Kriegel, la adresa datenschutz@ikb-leasing.de.

Obiectul protecţiei datelor

Obiectul protecţiei datelor este reprezentat de datele personale. Acestea reprezintă, în sensul articolului 3 alineatul 1 din legea federală privind protecţia datelor, datele individuale cu privire la condiţiile de natură personale sau materială ale unei persoane fizice determinate sau determinabile. Din această categorie fac parte de exemplu informaţii precum numele, adresa poştală, adresa de e-mail sau numărul de telefon, eventual însă şi datele de utilizare. Datele de utilizare reprezintă datele necesare pentru a folosi paginile noastre de internet, de exemplu informaţiile referitoare la începutul , finalul şi ponderea utilizării paginilor noastre de internet şi a datelor de conectare.

Înregistrarea şi utilizarea datelor dumneavoastră

Înregistrarea automatizată a datelor
La accesarea paginilor noastre de internet, browser-ul dumneavoastră de internet transmite datele automat, din motive de natură tehnică. Următoarele date sunt stocate separat faţă de alte date, pe care ni le transmiteţi în funcţie de împrejurări:

 • Data şi ora accesării
 • Tipul/versiunea browser-ului
 • Sistemul de operare utilizat
 • URL-ul paginii de internet accesate anterior, precum şi al metodei de accesare utilizate (protocol)
 • Volumul datelor expediate
 • Durata conexiunii
 • Codul de rezultate
 • Referrer
 • Semnătura Client Browser

Aceste date sunt stocate exclusiv din considerente de natură tehnică şi nu sun atribuite în niciun moment unei anumite persoane.

Date înregistrate de către utilizator
În anumite secţiuni ale paginilor noastre de internet, de exemplu la nivelul formularelor pentru solicitări, puteţi înregistra şi transmite date personale. Bineînţeles că decideţi pe cont propriu care sunt datele pe care doriţi să ni le transmiteţi. În acest context, IKB Leasing şi-a asumat obligaţiile rezultate în sensul principiului reducerii la minim a datelor. În situaţia în care nu ne transmiteţi anumite informaţii, există posibilitatea să nu putem răspunde sau să putem răspunde numai incomplet la solicitările dumneavoastră.

Transmiterea datelor

În principiu se realizează o transmitere a datelor dumneavoastră personale fără acordul dumneavoastră expres prealabil numai în situaţiile menţionate în cele ce urmează:

 • În măsura în care este necesară pentru clarificarea unei utilizări ilegale a paginilor noastre de internet sau dacă acest demers se justifică pentru valorificarea drepturilor, datele personale sunt transmise autorităţilor de urmărire penală, precum şi, dacă este cazul, terţilor care deţin calitatea de parte vătămată. Acest demers se realizează însă numai în situaţia în care există indicii concrete care să susţină existenţa unui conduite ilegale, respectiv abuzive. Este posibilă o transmitere şi în situaţia în care un astfel de demers este destinat asigurării respectării condiţiilor de utilizare sau a altor acorduri. În mod suplimentar, IKB Leasing este obligată în sensul prevederilor legale să ofere informaţii la solicitarea transmisă de anumite structuri publice. În acest sens este vorba despre autorităţile de urmărire penală, despre autorităţile care anchetează contravenţiile sancţionate prin aplicarea de amenzi, precum şi autorităţile fiscale.
 • Pe parcursul derulării operaţiunilor noastre, este posibilă transformarea structurii societăţii IKB Leasing GmbH prin modificarea formei de organizare juridică a acesteia, prin înfiinţarea, cumpărarea sau vânzarea de filiale, secţiuni sau sectoare ale întreprinderii. În cazul unor astfel de tranzacţii sunt transmise informaţiile referitoare la client, împreună cu sectorul întreprinderii care face obiectul transferului. La fiecare transmitere a datelor personale către terţi în ponderea descrisă anterior, IKB Leasing se asigură că acest demers se va realiza în conformitate cu prezenta declaraţie cu privire la protecţia datelor şi cu legile aplicabile în materia protecţiei datelor.

Îmbunătăţirea Website: Google Analytics

IKB Leasing utilizează în cadrul paginilor sale de internet Google Analytics, un serviciu de analiză web pus la dispoziţie de către Google Inc. („Google“). Google Analytics utilizează aşa-numite „Cookies“, fişiere text stocate pe computerul dumneavoastră şi care permit o analiză a utilizării paginii de internet de către dumneavoastră. Informaţiile generate prin intermediul Cookie cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a acestor pagini de internet (inclusiv adresa dumneavoastră IP în formă sintetică) sunt transmise către un server Google din SUA şi sunt stocate la nivelul respectiv. Google va utiliza aceste informaţii pentru a evalua utilizarea de către dumneavoastră a paginilor de internet, pentru a întocmi rapoarte cu privire la activităţile la nivelul paginii de internet pentru administratorii de pagini de internet şi pentru a oferi servicii suplimentare asociate utilizării paginii de internet şi a internetului. În mod suplimentar, Google va transmite aceste informaţii dacă este cazul către terţi, în măsura în care acest demers este reglementat legal sau dacă terţii prelucrează aceste date în numele Google.

Adresa IP comunicată în cadrul Google Analytics de către browser-ul dumneavoastră nu este asociată de Google cu alte date. Puteţi evita stocarea de cookies prin intermediul unei setări corespunzătoare a software-ului dumneavoastră de browser; vă atragem atenţia asupra faptului că, în acest caz, este posibil să nu puteţi utiliza toate funcţiile oferite de această pagină de internet.

Puteţi dezactiva Google Analytics prin intermediul unui Browser Add-ons, în măsura în care nu doriţi analiza paginii de internet. Acesta este disponibil în scop de descărcare de la adresa: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Etracker

La nivelul acestei pagini de internet sunt colectate şi stocate, cu ajutorul tehnologiilor puse la dispoziţie de etracker GmbH (http://www.etracker.com), date în scopuri de marketing şi optimizare. În baza acestor date pot fi generate profiluri de utilizare în baza unui pseudonim. În acest scop pot fi utilizate cookies. Cookies reprezintă mici fişiere text stocate la nivel local în memoria temporară a browser-ului de internet al persoanei care accesează pagina. Cookies permit recunoaşterea browser-ului de internet.

Datele înregistrate prin intermediul tehnologiilor etracker nu pot fi utilizate, fără acordul formulat expres de către persoana vizată, pentru identificarea personală a utilizatorului care a accesat această pagină de internet şi nu pot fi asociate cu datele personale ale persoanei care utilizează pseudonimul.

O revocare a dreptului de înregistrare şi stocare a datelor poate fi transmisă în orice moment, cu efect pentru viitor, la adresa https://www.etracker.de/privacy.

Cookies

IKB Leasing stochează la paginile sale de internet un Session-Cookie în scopuri de optimizare, în special pentru a vă oferi un volum funcţional integral. „Cookies“ reprezintă mici fişiere stocate cu ajutorul browser-ului dumneavoastră de internet la nivelul computerului dumneavoastră. În măsura în care nu doriţi utilizarea de „Cookies“, puteţi evita memorarea de „Cookies“ pe computerul dumneavoastră prin efectuare de stări corespunzătoare ale browser-ului dumneavoastră de internet. Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că, în acest mod, există posibilitatea de limitare a funcţionalităţii şi a volumului funcţional al ofertei noastre.

Ştergerea/blocarea datelor dumneavoastră

În măsura în care datele dumneavoastră nu mai sunt necesare în scopurile menţionate în acest scop, acestea sunt şterse. În măsura în care se impune stocarea datelor din motive de natură legală, acestea vor fi blocate. În acest caz, datele nu mai sunt disponibile pentru o utilizare suplimentară.

Drept de informare şi corectare

Bineînţeles că aveţi dreptul să obţineţi la cerere dreptul de a obţine informaţii cu privire la datele stocate cu referire la persoana dumneavoastră. În mod suplimentar dispuneţi de dreptul de corectare, blocare şi ştergere a datelor incorecte. În acest caz vă rugăm să luaţi legătura prin poştă cu adresa menţionată mai sus.

Modificările prezentei declaraţii cu privire la protecţia datelor

IKB Leasing îşi rezervă dreptul de a modifica prezenta declaraţie cu privire la protecţia datelor. Versiunea actuală a declaraţiei cu privire la protecţia datelor poate fi accesată permanent la adresa http://www.ikb-leasing.ro/cms/ro/romania/common_ro/data_protection_statement.jsp.

Versiune: mai 2015

Târguri